Sebutkan pelaksanaan musyawarah untuk keputusan bersama

Sebutkan pelaksanaan musyawarah untuk keputusan bersama

Jawaban :

Contoh pelaksanaan musyawarah untuk keputusan bersama adalah:

•Pemilihan pengurus kelas

•Pemilihan ketua RT/RW

•Pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah lingkungan

•Pengambilan keputusan untuk kegiatan gotong royong/kerja bakti

Penjelasan untuk Sebutkan pelaksanaan musyawarah untuk keputusan bersama

Musyawarah merupakan sebuah kegiatan menyelesaikan masalah secara bersama-sama dengan mencapainya mufakat dan juga sesuai dengan sila pancasila ke 4.